Johan Sundqvist « Dyrare mat, NU!

Vatten, vatten, bara vanligt vatten…

Skribent:

Vad är det som är så speciellt med vatten?  Hur kommer det sig att det är så grundläggande för våra behov och hur kan det vara en sådan källa till konflikter runt om i världen?
Det kan låta som enkla, kanske lite onödiga frågor att ställa sig, men ibland behöver man gå till botten med även de vanligaste utmaningarna. Så som vatten, vatten, bara vanligt vatten. Läs mer »

Kategorier: Fördjupning Inga kommentarer

Att gå över ån efter vatten

Skribent:

Vatten och lagstiftning

Ett lands vattenlagstiftning är nära relaterat till två faktorer; landets politiskt-ekonomiska system och landets tillgång på vatten. Detta har lett till de radikalt olika synerna på vatten som visas upp i lagstiftningar runt om i världen.

I länder där det är gott om vatten och där det har funnits en stark nationalstat (ex. nordeuropa) har lagstiftningen gett medborgarna ett slags frihet under ansvarstillstånd. Antingen är användningen fri (Riparian rights doctrine) eller så begränsas uttaget av grundvatten (Correlative rights doctrine), allt under förutsättning att ingen åverkan är gjord på vattnets kvalitet. För att alla användare längs ett vattendrag ska få samma vattenkvalitet ska det återlämnas i samma skick som man tog upp det. Ingen kan äga vattnet, även om ägare kan få förtur på användandet av vatten på sin mark. Systemet bygger på att det finns myndigheter som kan kontrollera användandet och ett stort mått tilltro till användarnas sunda förnuft.

I länder med begränsad tillgång på vatten så finns det tre olika sätt att hantera vattenlagstiftning. Mer marknadsorienterade länder (ex. USA) har ibland valt att göra om vatten till en ren handelsvara (The prior appropriation rights doctrine). Det fungerar så att den som är först på plats vid en källa eller längst upp långs ett flöde har rätt att sälja vatten oberoende av konsekvenser för andra användare. Ett exempel på när systemet kan missbrukas är den tidigare nämnda Rio Grande i USA och Mexico. Läs mer »

Kategorier: Fördjupning Inga kommentarer

Hur kaffet blev så billigt i Sverige, och mjölken så dyr i Tanzania

Skribent:

I globala syd finns alla förutsättningar för framgångsrik matproduktion. Klimatet, jordarna, stora rurala befolkningar och en växande efterfrågan. Trots detta är många länder i syd beroende av import för att klara av att förse sina befolkningar med dess grundläggande behov. Jag ska försöka  reda ut vad detta beror på.

Läs mer »

Kategorier: Fördjupning Inga kommentarer