LRF « Dyrare mat, NU!

En köttfri dag är inte en kötthatardag!

Skribent:

Den stora snackisen under det senaste dygnet har varit LRF i Nyköpings aktion mot Gripenskolan, där de delade ut hamburgare till skolbarnen under skolans köttfria onsdag. LRF centralt kommenterar aktionen:

”Lösningen är mer komplex än ”kött eller inte kött”, vilket LRF Nyköpings kommungrupp vill uppmärksamma. Den 40-procentiga ökningen av köttkonsumtion i Sverige sedan 1990 har nästan uteslutande bestått av importerat kött. Om den offentliga upphandlingen valde svenska livsmedel i större utsträckning skulle det gynna både den biologiska mångfalden, klimatet och svenska företag”, skriver Jan Eksvärd, LRF:s expert på hållbar utveckling, i ett mejl till Dagens Media. http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801084.ece

Sorgligt.

Kommunfullmäktige i Nyköpings beslut att införa köttfria onsdagar grundar sig inte i någon veganpropaganda eller syfte att tvångskonvertera folk till vegitarianism. En köttfri dag är inte per automatik en kötthatardag! Men att vi äter för mycket billigt och ohållbart producerat kött är idag ett faktum. Det är till och med det faktum som drev LRF i Nyköping till hamburgeaktionen från början, -att uppmärksamma konsumtionen av dåligt lågpriskött och istället för hållbar produktion av svenskt kött.

Genom att avstå från kött under en lunch i veckan så kan pengar sparas, som sedan kan investeras i att byta ut delar av det billiga importerade köttet mot svenskt ekologiskt kvalitétskött – vilket i högsta grad skulle gynna LRF. Nu framstår i stället både LRF och de svenska bönderna som de ska representera i mycket dålig dager på grund av denna idiotiska kampanj. Djurens rätt som står bakom initiativet köttfri måndag och LRF har hamnat i luven på varandra, vilket är otroligt synd eftersom de egentligen borde spela på samma planhalva.

Kategorier: Åsikt & debatt 1 kommentar

Är ökad livsmedelsimport lösningen på världssvälten

Skribent:

Ett samtal mellan er ungdomar, Lars-Göran Pettersson LRFs förbundsordförande och John Enander LRF Ungdomen.  Vad är det som förenar och vad skiljer i vår syn på livsstil och nödvändiga förändringar?

Vi vill bjuda in dig och din organisation till ett förutsättningslöst samtal om vad vi gemensamt kan göra för att nå målsättningen att halvera hungern i världen fram till 2015. Det mål som världens samlade ledare ställde upp vid millennieskiftet.

I verkligheten står vi längre än någonsin ifrån att klara målet. Bara under förra året ökade antalet hungrande i världen med 100 miljoner. Ofattbara 1 miljard människor lever i hunger. Läs mer »

Kategorier: Tips Inga kommentarer

Vad kostar billig mat? LRF Skåne

Skribent:

Vad kostar billig mat? | Åsa Odell.

Åsa Odell, ordförande i LRF Skåne skriver på sin blogg om LRF Skånes uttalande från stämman.

”Vad kostar billig mat?

LRF Skånes stämma i Alnarp uppmanar politiker och vädjar till konsumenter att se till helheten.

Det måste bli stopp på “den osunda lågpriskulturen”, att producera kvalitet måste få kosta.”

.

Kategorier: Tips Inga kommentarer

Hunger

Skribent:

LRF tillsammans med Jens Assur har gjort en samlig tankeväckande bildspel.  På sin hemsida beskriver LRF projektet såhär:

Projektet Hunger är en berättelse i bokform, där ett antal betraktare själv fått lägga in sina tolkningar och reflektioner. Istället för att LRF själv beskriver sin verksamhet och kärnfrågor har vi tagit hjälp av fristående aktörer för att skildra vår samtid och de gröna näringarna i ett utifrånperspektiv.

Läs mer »

Kategorier: Tips Inga kommentarer