kött « Dyrare mat, NU!

Ät mindre kött lyder alla klimatråd – då äter vi mer kött för varje år!

Skribent:

Kött – nöt, lamm, gris och kyckling – är det livsmedel som påverkar miljön mest. I Sverige äter vi i snitt cirka 65 kilo kött (6) per person och år, vilket är drygt tio kilo mer än för tio år sedan. Att äta mindre kött, och att välja det du äter med omsorg, är därför det smartaste miljöval du kan göra. Ur hälsosynpunkt finns det heller inga skäl att äta så mycket kött som vi gör i dag.

Läs mer »

Kategorier: Åsikt & debatt, Fördjupning Inga kommentarer

En köttfri dag är inte en kötthatardag!

Skribent:

Den stora snackisen under det senaste dygnet har varit LRF i Nyköpings aktion mot Gripenskolan, där de delade ut hamburgare till skolbarnen under skolans köttfria onsdag. LRF centralt kommenterar aktionen:

”Lösningen är mer komplex än ”kött eller inte kött”, vilket LRF Nyköpings kommungrupp vill uppmärksamma. Den 40-procentiga ökningen av köttkonsumtion i Sverige sedan 1990 har nästan uteslutande bestått av importerat kött. Om den offentliga upphandlingen valde svenska livsmedel i större utsträckning skulle det gynna både den biologiska mångfalden, klimatet och svenska företag”, skriver Jan Eksvärd, LRF:s expert på hållbar utveckling, i ett mejl till Dagens Media. http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3801084.ece

Sorgligt.

Kommunfullmäktige i Nyköpings beslut att införa köttfria onsdagar grundar sig inte i någon veganpropaganda eller syfte att tvångskonvertera folk till vegitarianism. En köttfri dag är inte per automatik en kötthatardag! Men att vi äter för mycket billigt och ohållbart producerat kött är idag ett faktum. Det är till och med det faktum som drev LRF i Nyköping till hamburgeaktionen från början, -att uppmärksamma konsumtionen av dåligt lågpriskött och istället för hållbar produktion av svenskt kött.

Genom att avstå från kött under en lunch i veckan så kan pengar sparas, som sedan kan investeras i att byta ut delar av det billiga importerade köttet mot svenskt ekologiskt kvalitétskött – vilket i högsta grad skulle gynna LRF. Nu framstår i stället både LRF och de svenska bönderna som de ska representera i mycket dålig dager på grund av denna idiotiska kampanj. Djurens rätt som står bakom initiativet köttfri måndag och LRF har hamnat i luven på varandra, vilket är otroligt synd eftersom de egentligen borde spela på samma planhalva.

Kategorier: Åsikt & debatt 1 kommentar

Berlinsyndromet – en oanad resurs

Skribent:

Jag slår upp morgontidningen och läser att Stockholm har drabbats av ”Berlinsyndromet”. Detta syndrom innebär flera vildsvinstammar har gett upp hoppet om en levande landsbygd, tagit sitt pick och pack och flyttat in till storstan där de får tillgång till mat i form av sopor och äpplen i trädgårdarna. Villaägarna och förortsinvånarna sliter samtidigt sitt hår över förstörda rabatter, och den allmänna oron ökar i dessa områden.

Själv oroas jag av följande faktum: Idag äter vi 86 kg kött per person och år i Sverige. Detta är långt ifrån hållbart, och konsekvenserna av våran massiva köttkonsumtion leder till global uppvärmning, kväveläckage i sjöar och hav, minskad biologisk mångfald etc. För att även i framtiden kunna försörja en växande befolkning så måste vi lägga om våra kostvanor. Detta betyder INTE att alla ska bli vegetarianer. Däremot bör vi minska andelen kött i kosten, äta mer proteinrika vegetabilier (t ex linser och bönor) samt hitta nya klimatsmartare källor till animaliskt protein.

Viltkött utgör en av de bästa proteinkällorna, då djuren varken släpper ut metangas i atmosfären (som korna) eller äter kraftfoder (som kyckling och grisar) samt innehåller fullvärdigt protein (till skillnad från många vegetabiliska proteinkällor.) Dessutom kan viltdjuren effektivt utnyttja delar av skogens resurser som annars går till spillo för oss människor.

Kontenta: Vi borde se vildsvinen som en resurs istället för ett problem! De är en tillgång på både närproducerad och klimatsmart protein, vilket idag är en stor bristvara. Framöver hoppas jag att vi får se mindre dansk fläskfilé och brasilianskt nötkött till förmån för Svenskt närproducerat vildsvin på menyerna.

Kategorier: Åsikt & debatt 1 kommentar

Respektera biffen!

Skribent:

Efter hästköttskandalen har många personer, jag själv inkluderad, talat sig varm för att fler människor borde äta häst. Varje år slaktas massor av hästar i Sverige då de t ex avtjänat sitt syfte som travhästar. Men istället för att använda dem som ett närproducerat alternativ till dansk fläskfilié och brasiliansk biff, fraktas hästköttet ut ur landet och hamnar på den sydeuropeiska matmarknaden. En möjlig orsak till att många svenskar drar sig för att äta hästkött är att hästen har hamnat i husdjursfacket tillsammans med hunden, katten och undulaten. Samtidigt som kon och grisen hamnade i matfacket, tillsammans med fisk, ägg och potatis. Riktigt vad detta grundar sig i från början är svårt att säga, men onekligen så har djuren i den första kategorin någonstans humaniserats så pass mycket att majoriteten av oss väljer att inte äta upp dem. Samtidigt lever köttboskap runtom i världen under grymma produktionsförhållanden, vilka skapar sjukdomar och stress, från födsel till slaktbänk.

Kan man behandla levande varelser hur som helst bara för att deras slutdestination är en tallrik och inte ett krematorium?

Jag är inte emot kött. (Så länge det är hållbart producerat, och konsumeras i en rimlig mängd.) Och jag står fortfarande fast vid att vi borde äta mer hästkött i Sverige. Men jag tycker att djuren som hamnar på våra middagsbord förtjänar samma värdiga liv som de djur med ett namn, en egen matskål och en stamtavla. Att börja äta kött på ett hållbart sätt handlar inte om att avhumanisera hästarna, utan snarare att börja humanisera grisarna och korna.

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Kan man klimatcertifiera kött?

Skribent:

Ja, det kan man! Svenskt Sigill har just gjort det, och då måste det ju vara möjligt. Nu ska jag berätta mer om varför vi har tagit detta initiativ och varför vi väljer att sticka ut hakan med nötköttet.

Klimatcertifieringen är ett sätt för producenter att visa upp för konsumenter vilka åtgärder som man gjort på gården för att minska klimatpåverkan i produktionen. Systemet kommer ur ett projekt som drivits sedan 2007 av Svenskt Sigill och KRAV, där vi gemensamt och tillsammans med forskare tagit fram underlag, regler och stödmaterial för producenterna. Systemet bygger på att producenterna ska minska klimatpåverkan och för nötköttsproducenterna innebär det femton skarpa regler för nötköttsproduktionen som gör att utsläppen av klimatgaser minskar.

Nu är det ju svårt att minska utsläppen från nötkreaturen, en mycket stor andel av utsläppen kommer från de idisslande djurens rapande och det går inte att få bort. Istället får man arbeta med andra saker som att djuren ska vara friska och växa stabilt och lagom snabbt så att utsläppen slås ut på så mycket kött som möjligt. Dessutom stimulerar reglerna till en grovfoderbaserad och betesbaserad uppfödning. Det gör också att man får nyttigare kött, öppna landskap och biologisk mångfald i odlingslandskapet. Djuren ska födas upp utan soja i fodret vilket är mycket viktigt för att minska trycket på regnskogarna. Till sist styr reglerna så att producenten ska hushålla med energi och kväve och arbeta för mer icke-fossil energi i produktionen.

Det här är ett viktigt steg för producenterna att ta, och klimatcertifieringen är ett sätt för producenterna att ta ansvar för klimatfrågan. Vi vet att många menar att man inte kan klimatmärka kött, att det skulle vilseleda konsumenterna. Och då vill vi berätta, att klimatcertifieringen inte är tänkt som det enda redskapet för att få till en uthållig produktion och konsumtion. Det finns många aktörer som gör sitt jobb och berättar för konsumenter hur man bör tänka när man konsumerar kött och det är bra. Vi tror att det fortsättningsvis kommer finnas människor som äter nötkött även om det sker i mindre mängder, och då ska de kunna välja det kött som är minst skadligt för miljön och som bidrar till positiva effekter på landskap, biologisk mångfald och resursutnyttjande. Klimatcertifieringen är ett viktigt steg på vägen dit, ett steg bland många andra.

Svenskt Sigill har valt att ta fram en klimatcertifiering för alla de produkter som kan certifieras. Produkter som redan nu är klimatcertifierade är t ex sallat, örter, tulpaner, mjölk, frilandsodlade grönsaker samt griskött. Snart kommer bär och fler grönsaker. En av de största aktörerna som gått igenom klimatcertifieringen är Findus, där alla svenska frilandsodlade grönsakerna är klara och marknadsförs med Svenskt Sigills tilläggsmärke. Det finns en potential här. Om alla Sigillcertifierade tomatproducenter lade om till klimatcertifierat så skulle klimatgasutsläppen minska med 1 300 ton CO2, och då ska man veta att många redan är på gång och har gjort flera av de stora åtgärderna i certifieringen. Nötköttet är svårt, det vet vi, utsläppen minskar inte så mycket som för andra produktgrupper. Men om man menar allvar med att erbjuda klimatcertifiering för livsmedel, då måste köttet med.

Till sist vill vi säga att vi säkert kommer bli kritiserade för detta, men vi tror verkligen på de små stegens framgångar. Internationellt har man ögonen på vad vi gör här i Sverige, klimatcertifieringen ses som ett pragmatiskt system där man verkligen kan visa på minskad klimatpåverkan. Det viktiga nu är att etablera systemet och att låta det växa successivt, lära oss mer och utveckla reglerna allt eftersom. Vi vill göra det på ett öppet sätt och välkomnar diskussion och dialog.

Anna Richert och Linda Cederlund
Svenskt Sigill

Kategorier: Åsikt & debatt, Gästskribenter 5 kommentarer

Kriskött

Skribent:
Linda Silfverberg är miljövetare som brinner för egen odling, ekologi, medveten konsumtion och global rättvisa. Driver sedan 2011 bloggen Fröken Ekoreko: frokenekoreko.blogspot.se

Jag tänkte försöka skriva något om det här med att odla kött. Det är ju en väldigt intressant fråga. Går det att hindra världens stora konsumtionsbubbla genom odlade muskelceller?

I vintras gick en forskargrupp på ett holländskt laboratorium ut med nyheten om att de lyckats odla fram kött på konstgjord väg. Motivet har varit att ta fram ett alternativ till dagens miljöbelastande köttproduktion. Och det låter ju bra. Men frågan är hur det praktiskt ska gå till. Just nu kostar en odlad köttbit av hamburgerstorlek 250 000 euro(!). Ganska långt ifrån pangpriset för ett skrovmål på favorit-tjorren på hörnet. Forskargruppen menar dock på att man om 10-20 år kan ha fått fram en produkt som kan gå ut på marknaden.

I dag går hälften av jordens odlingsbara mark åt till köttproduktion och konsumtionen kommer att fördubblas de närmsta 40 åren enligt forskaren Mark Post. Man behöver inte vara matematiker för att förstå att dagens köttproduktion inte kan fortsätta som den gör nu. För om det sker en fördubbling av köttkonsumtionen så kommer all odlingsbar yta gå åt till enbart kött. Inga grödor, ingen mjölkproduktion. Bara kött. Det är dessutom en omöljig ekvation i och med att stora delar av spannmålproduktionen, dvs en andel av de övriga 50 markprocenten som i dagsläget odlas upp, går åt till foder till alla världens kreatur. Kossorna ska alltså produceras utan käk.Det är ju tydligt att man behöver göra nåt åt den här ohållbara utvecklingen. Men är en svindyr smått gummiaktig burgare från labb verkligen rätt väg? Tyder inte hela den här frågan på hur sjukt invant behovet av kött är? Är kött så begärligt att vi är beredda att satsa miljarder på forskning i flera decenier för att eventuellt lösa en matkrisfråga som egentligen redan har en lösning? Dessutom en enkel och billig sådan som inte kräver mer forskning. Ät mindre kött. Ät inte kött alls. No BIG deal eller hur?


Om världens hela resursbalans står och faller med om du tuggar i dig skinka på frukostmackan och lövbiff på firmalunchen. Skulle du verkligen inte kunna offra de korvarna då? För att slippa vara delaktig i att rasera hela planetbalansen? För det är faktiskt så det ser ut. Och i och med att den här forskargruppen får anslag för att fortsätta sin forskning måste det finnas stora incitament för de betalande företagen. Kanske en framtidsbransch till och med.

Jag tror såhär, för att det här labbköttet på riktigt ska kunna vara med och minska överutnyttjandet av jordens resurser, minska klimatpåverkan och stoppa förlusten av biologisk mångfald, så måste den gå från att vara svindyr till att ersätta det här vardagliga slit-och-släng-köttet. Köttet till makaronerna och potatisen. Köttet som barnfamiljerna och ungkarlarna och de snåla tanterna köper. Det icke värdesatta köttet som man köper bara för att mätta magen. Det kommer inte att vara med och förändra världen om labbköttet fortsätter att vara så dyrt att bara några få flotta människor äter det på samma sätt som man idag hivar i sig rysk kaviar och ostron. Man behöver nå massorna för att kunna påverka helheten. Men för att ta sig hem till Svensson så måste labbköttet vara övertygande gott och vara spöklika dagens köttprodukter. Det borde addera något forskningsdecenium till va? Gummiburgare kommer inte att slå i de kräsna svenska hemmen, det är ett som är säkert. (Då borde väl sojakorvarna och quornbitarna ha slagit för länge sen?)

Men det är inte bara svenskarna som måste övertygas, labbköttet måste slå internationellt också. Även om britterna och amerikanerna överlag äter junkmeat och förmodligen inte skulle känna någon större kvalitetsskillnad så tror jag att det finns stor risk att det odlade köttet kommer att kunna utvecklas till en nord-sydproblematik med tydliga uppdelningar på vilka som kommer att äta labbodlat och inte.  På samma sätt kan det bidra till klasskillnader inom länder. Antingen förblir det en dyr vara som välbeställda provar på någon gång ibland, lite som man gör med strutskött idag. Eller så lyckas det bli ett slit-och-släng-kött och då är det bara låginkomsttagare som kommer köpa det. Välbeställda kommer alltid ha råd att köpa äkta djurkött. Närodlat och vilt.

Jag tycker att labbköttet, trots att det tagits fram med godtagbara motiv, tar udden av stundens allvar. Man skottar fram en osäker genväg istället för att rikta om alla vägskyltar mot den stora enkelriktade motorvägen. Istället för att människor kommer att tvingas finna sig i en lägre köttkonsumtion så intalas konsumenten till att det finns mildrande alternativ. Det är precis samma problematik som med diskussionen kring de sk. ekologiska jätteräkorna. Idag är individens val så upp över öronen h-e-l-i-g-t att marknaden med alla medel försöker hitta någonting som får yrvaknade konsumenter till att sätta sig tillrätta igen och fortsätta konsumera nästan som vanligt.Att inte basera varje mål mat med animaliska produkter verkar vara en omöjlig utmaning för gemene man. Konsumenterna beter sig som Kung John i tecknade Robin Hood och köttet är deras älskade tumme. Att dra ner på köttet är ju inte svårt i sig. Tidigare generationer har gjort det. Då ansågs man inte vara vegetarian och radikal för att man käkade rovor och havregrynsgröt dagarna i ända. Eftersom alla gjorde det. Så såg matvanorna ut då. Så såg ekonomin ut. Och det är dit vi är på väg igen. Havregrynsgröt 2.0 om vi inte självmant väljer bort korven oftare. Och nu för tiden finns det mycket sexigare rätter att äta än rovor, även om biff-förespråkarna fnyser åt linssoppor som vore de sopor.

Jag tror alltså inte att det odlade köttet är rätt väg att gå. Att ersätta vår största proteinproduktion med en ännu dyrare och krångligare produktion känns inte hållbart. Det effektivaste sättet att lösa miljöproblem brukar vara att reducera dem. Att identifiera källan till problemet och hitta ett alternativt bränsle med mindre utsläpp och till en lägre kostnad. Har man redan den effektivaste lösningen så brukar inte en mer kostnadskrävande och tidsödande variant vara så himla intressant.

Kategorier: Åsikt & debatt 3 kommentarer

Dags att ställa krav på köttet

Skribent:

 

Biff till middag?
Det är lätt att glömma bort hur många moment som ligger bakom de prydligt styckförpackade kotletterna, där de ligger uppradade i charkdisken. Innan köttet hamnat i matbutiken så ska det födas, födas upp, transporteras till slakt och slutligen slaktas innan det styckas, paketeras och transporteras till butiken. Sverige har en av de hårdaste djurskyddslagstiftningarna i hela välden, vilket vi kan vara stolta över.
Men när det kommer till importerat kött så är relglerna betydligt friare, och det är helt lagligt att importera kött som har behandlats på sätt som inte är laglig i Sverige.

http://svt.se/1.2707528/konsumenter_bor_fa_veta_-_krav_att_kott_marks_med_slaktmetod

I Sverige är det olagligt att slakta djur som inte först bedövas innan de tappas på blod, eftersom detta klassas som djurplågeri. Hur köttet slaktats står inte på förpackningen och är därför mycket svårt för konsumenter att välja bort. Organisationen ”Svenska djurskyddet” har hittills samlat in 11 000 namnunderskrifter, för konsumenter som kunna välja schyst slaktat kött, och få en lagstiftning om att grymma slaktmetoder skall redovisas på förpackningen.

Mer om detta kan du läsa på deras hemsida:
http://svenskadjurskyddet.se

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Mindre kött för hälsan

Skribent:

Ännu en gång får jag det bekräftat när jag slår upp dagens tidning, (eller i det här fallet gårdagens.) Köttkonsumtionen ökar, cancerrisken ökar. Sambandet går inte att ta miste på. Idag äter vi 1,6 kg kött i veckan, – en ökning med 60 % sedan 50-talet. I Kina har köttkonsumtionen ökat med 100 % under samma tid. Det äts allt mer kött runt om i världen, i takt med att folk har mer pengar att röra sig med.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/for-mycket-kott-bakom-manga-fall-av-cancer

Samtidigt så blir den generella kvalitén på köttindustrin allt sämre, och det låga priset i köttdisken ger sig i uttryck i form av genmodifierat kraftfoder, överanvändning av antibiotika, stressade djur och grymma slaktmetoder.

Det vanligaste argumentet för att inte köpa ekologiskt jag brukar få höra är; ”Det är för dyrt.”

Ja det är dyrare, men det är ju det som är poängen! Du får vad du betalar för, och kvalitét kostar pengar. Det är dock inte meningen att du ska behöva öka din matbudget drastiskt för att du handlar ekologiskt-, eller svenskt natubeteskött. Det är inte heller meningen att alla ska bli vegetarianer över en natt. Men precis som jag tidigare skrivit här på bloggen, och som nu även bekräftas av DN:s artikel om köttkonsumtion och cancer;

Vi måste minska på köttet, och det kött vi äter måste vara av hög kvalité ( t ex ekologiskt- eller svenskt naturbeteskött.) Både för miljön och för din hälsa.

Kategorier: Åsikt & debatt 4 kommentarer

Mindre svenskt kött på tallriken!

Skribent:

Svenskarna bör äta mycket mindre kött, medan de svenska bönderna bör producera betydligt mer kött.”

Hur går detta ihop? Sedan 90-talet har den svenska köttkonsumtionen gått upp med 40%. Detta handlar nästan enbart om importerat kött som har betydligt högre klimatpåverkan än svenskt kött. Sverige har en av de klimatsmartaste köttproduktionerna i världen, och enligt LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson, så bör en större del av världens totala köttproduktion komma från Sverige.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kottfria-mandagar-loser-inga-problem_6646048.svd
Helena Jonsson har förvisso några poänger här, den svenska köttet är ofta mer hållbart producerat än det importerade köttet. Men problemet kvarstår dock att även det svenska nöttköttet släpper ut mängder av metangas. Och även inom svensk köttproduktion så förekommer mycket kraftfoder, vilket är betydligt sämre för klimatet än naturbeteskött.

Dag äter vi ca 85 kg kött per person och år i Sverige. I ett hållbart samhälle, där vi inte överutnyttjar jordens resurser, finns det utrymme att äta 15 – 20 kg kött per person och år. Visst är det viktigt att det köttet vi faktiskt äter i Sverige är hållbart producerat och kommer från svenska bönder. Men framför allt så måste vi äta mindre kött.

För mer mat och klimat: http://elsashalsa.se

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Vill du äta odlat kött?

Skribent:

  Allt fler bojkottar biffen på tallriken, och dagens köttindustri står idag inför två stora dilemman.

  1. Biffen på tallriken är en av de största klimatbovarna i moderna tid. Nötköttsproduktionen orsakar stora utsläpp av växthusgaser. Detta samtidigt som många delar av världen blir allt rikare, vi blir fler och fler och maten blir allt billigare. Allt detta bidrar till att vi äter ännu mer kött.

 

  1. Engagemanget för de etiska aspekterna av djurindustrin växer sig allt starkare. Allt fler människor har fått upp ögonen för de dåliga trånga utrymmen, plågsamma slakterna och grymma levnadsförhållandena som många djur utsätts för innan de hamnar i charkdisken.

 

Nu har kanske vetenskapen kommit med lösningen på dilemmat -köttodlingar.

Allt fler studier har börjat göras där man odlar fram köttceller i en näringslösning. Dessa köttceller skall sedan att kunna användas i livsmedelsproduktion, utan att varken behöva skada eller döda ett levande djur eller bidra till stora växthusgasutsläpp.

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/odlat-kott-kan-minska-miljoproblem

Några fördelar med det odlade köttet är att de går att få i vilken fetthalt man önskar, och eftersom det är en animalisk produkt så innehåller det odlade köttet mera fullvärdigt protein än vegetabiliska proteinkällor.

Hur dessa projekt kommer att utvecklas och hur de kommer att tas emot av allmänheten får framtiden utvisa.

Vad säger ni läsare, kan du tänka dig att äta odlat kött?

 

För mer mat och klimatprat: http://unt.se/elsasklimatprat

 

Kategorier: Åsikt & debatt 3 kommentarer