Kostråd « Dyrare mat, NU!

Beställ foldern Miljösmarta kostråd

Skribent:

Nu har de äntligen levererats. Foldern med de Miljösmarta kostråden som regeringen stoppade. Läs mer om varför i debattartikeln som vi publicerade på SvD Brännpunkt 27 september.

Vi vill att kostråden ska finnas tillgängliga för alla. Därför tog vi initiativ till att med stöd av ABF och Studieförundet Vuxenskolan trycka upp kostråden. Beställ dem direkt i vår butik!

OBS! Det blir billigare om du beställer fler än 10. Passa på att sprid till vänner och bekanta.

Kategorier: Inspiration / Livsstil 4 kommentarer

Regeringen måste agera i miljöfrågorna

Skribent:

I en debattartikel publicerad på Brännpunkt den 27 september ställde vi frågan till  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson varför han lät de miljömål som regeringen själv satt upp stå tillbaks för frihandeln inom EU. Bakgrunden var att regeringen valt att stoppa processen med miljösmarta kostråd som Livsmedelsverket fått i uppdrag att arbeta fram. Detta efter kommentarer från EU-kommissionen att råden kunde uppfattas som ett handelshinder.

När Landsbygdministern bemötte vår artikel underströk han att regeringens ambition är densamma som vår, nämligen att det är viktigt att sprida information så att konsumenter kan fatta medvetna beslut som bidrar till en hållbar utveckling. Ministern hyllar även vårt beslut att begära ut och själva publicera förslagen till miljösmarta kostråd. Det glädjer oss. Men om ministern menar allvar med sin vision om att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller mat och miljö, är det då rimligt att helt förlita sig till spontana initiativ från ideella aktörer för att nå regeringens egna miljömål?

I motsats till vad ministern påstår i sitt svar till oss har Livsmedelsverket lagt kostråden i byrålådan. Där hade de legat kvar om inte vi hade begärt ut dem. I sin årsredovisning skriver Livsmedelsverket att som följd av regeringens beslut kommer man i stället att “informera om matens miljöpåverkan i annan form än råd”. Beslutet att stoppa processen innebar i praktiken att det blev omöjligt för Livsmedelsverket att ge direkta råd till konsumenter om hur de kan minska matens miljöpåverkan. Det är olyckligt då det är just dessa råd som många konsumenter efterfrågar.

Vi vet att regeringen ser värdet av och inser behovet av kraftfulla åtgärder för att nå miljömålen. Och vi tror att Sverige kan vara det föregångsland som vi vill att det ska vara när det kommer till hållbar produktion och konsumtion av mat. Men Sveriges regering kan inte lägga över ansvaret för att nå målen inom miljöpolitiken på det civila samhället och folkbildningen. Politiken behöver vara den kraft som flyttar fram positionerna och skapar handlingsutrymme för förändring. Då behöver vi modiga politiker som vågar gå före och visa att Sverige lever upp till sin roll som ledande aktör inom EU på miljöområdet.

Vi kommer att göra vad vi kan för att sprida kostråden via våra respektive kanaler och välkomnar också fler, både kommuner, organisationer och företag, att hjälpa oss i detta arbete. Om ministern genom sitt svar till oss menar att han står bakom Livsmedelsverkets förslag till kostråd och anser att de bör spridas till svenska konsumenter bör han ta strid för att kostråden ska godkännas av EU-kommissionen.

LINUS KÄLLANDER

talesperson tankesmedjan Dyrare mat, nu!

SVANTE AXELSSON

generalsekreterare Naturskyddsföreningen

KARL-PETTER THORWALDSSON

ordförande ABF

JAN BERTOFT

generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Kategorier: Åsikt & debatt Inga kommentarer

Eskil: ”Livsmedelsverket får börja om processen”

Skribent:

Många röster har höjts när det gäller de miljösmarta kostråden som fått kritik av kommissionen. De uppgifter som cirkulerar om regeringen har stoppat kostråden är dock felaktiga. Tvärtom om välkomnas initiativ som stärker konsumenternas medvetenhet om mat och miljö.

När Livsmedelsverket gjorde bedömningen att kostråden skulle notifieras i EU blev det automatiskt regeringen som skulle svara på EU-kommissionens synpunkter. Efter en tids brevväxling hamnade vi tillslut i ett läge där vi riskerade att få urvattnade kostråd som skrivits av politiker, inte av våra experter på myndigheterna. Regeringen valde då att avbryta notifieringen i EU för att låta Livsmedelsverket börja om processen.

Denna avbrutna notifiering har sedan målats upp som att regeringen har ”stoppat” de miljösmarta kostråden. Här vill jag vara väldigt tydlig: varken jag som Landsbygdsminister eller regeringen som helhet har framfört några synpunkter på de kostråd som livsmedelsverket tagit fram, tvärtom om välkomnas initiativ som stärker konsumenternas medvetenhet om mat och miljö. De kostråd som artikelförfattarna nu sprider på sina hemsidor finns numera också på Livsmedelsverkets egen hemsida.

Däremot välkomnar jag att ni åtar er att sprida kostråden. Sverige är på många sätt ett föregångsland när det gäller mat och miljö. En svensk liter mjölk ger bara upphov till hälften så mycket utsläpp av växthusgaser som en genomsnittlig liter mjölk i världen. Vi har höga krav på miljöhänsyn och skydd av grundvattnet, en av världens högsta koldioxidskatter och bland världens mest ambitiösa klimatmål.

Med visionen Sverige – det nya matlandet vill vi lyfta fram de svenska mervärden som svensk mat bidrar till. Förutom de öppna landskapen, jobb och levande landsbygd, bevarande av kulturlandskap, högre djurskydd, salmonellafrihet och återhållsam antibiotikaanvändning så skapar svensk matproduktion en biologisk mångfald som i vissa ängsmarker kan jämföras med Amazonas regnskogar. Dessutom bidrar svenska bönder till klimatomställningen genom metangasproduktion som utvinns från bondens dyngbrunn och skogens restavfall. Här finns den stora potentialen att vända hela livsmedelsproduktionen från miljötärande till miljöbärande. Men redan i dag bidrar den svenska bonden till miljövinster i samhället.

Att konsumenternas medvetenhet ökar och att fler aktörer i samhället bidrar till att skapa det hållbara samhället jag och regeringen arbetar för är avgörande för att nå miljömålen och bevara matproduktion i Sverige. Därför är det med glädje jag ser det stora engagemang och den livfulla debatt som Livsmedelsverkets kostråd skapat. Det är avgörande både för miljön och för den svenska landsbygden att engagemanget, kunskapen och egna initiativ fortsätter och förstärks.

Jag välkomnar därför alla initiativ som vill bidra till bättre miljö, svensk matproduktion, levande landsbygd och en som har en tro på konsumentens vilja och förmåga att bidra.

Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (C)

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Träffa oss på ECOnow 7-8 okt

Skribent:

Kostråden kan också beställas i shoppen.

På fredag och lördag deltar vi på ECOnow-mässan på Münchenbryggeriet i Stockholm. Den som vill ventilera sina tankar om den billiga matens konsekvenser, och vem som egentligen bär ansvaret för situationen vi ser idag, ska komma och besöka oss! Det kommer finnas möjlighet att dela med sig av sina tankar direkt med omvärlden genom att blogga direkt från montern.

Du kan också bli den första att lägga vantarna på ett ex av de Miljösmarta kostråden som vi tryckt upp speciellt för det här tillfället.

Och det bästa av allt! Om du uppger koden dyr40 får du halva priset i dörren! (online priset är iof 100 kr så där blir det 40% rabatt).

Vi ses på mässgolvet!

 

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer