ekologiskt « Dyrare mat, NU!

Att slåss mot väderkvarnar

Skribent:

Då var det dags igen. De tre professorerna på SLU, Holger Kirchmann, Lars Bergström och Thomas Kätterer, flankerade av den tidigare programchefen Rune Andersson får en ny chans att sprida desinformation och vilseleda konsumenter. Den här gången på SvDs Brännpunkt, en debattplats man näst intill prenumererat på de senaste 15 åren.

För artikeln är närmast en kopia på den senaste debattartikeln man skrev i samma tidning för fem år sedan. Och den man skrev 2004 eller 2002. För att inte tala om vad som skrevs på debattsidan i Aftonbladet 2005 eller i Forskning och framsteg 2006.

Dessa män har envetet under en stor del av sina yrkesliv använt sina statligt finansierade forskningstjänster till att skapa en polarisering mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. En kamp som närmast kan beskrivas som att slåss mot väderkvarnar. För vem blir egentligen vinnare när det ekologiska och konventionella jordbruket målas upp som varandras antagonister? Såväl det konventionella som det ekologiska jordbruket i Sverige drivs av strävan efter att minskad miljöpåverkan och den forskning som sker gynnar inte sällan båda produktionsmetoder.

Men vi ska inte heller låta oss luras av forskarnas spelade globala samvete. Författarna menar att ekologisk odling skulle vara vägen till svält. Ett påstående de upprepat i flera av sina tidigare artiklar också. Vad de där emot inte skriver är att ekologiska odlingsmetoder står sig väldigt väl gällande avkastningen i många delar av världen. Dessutom importerar vi mycket av vår konventionella mat från länder där användningen av bekämpningsmedel är betydligt mer omfattande och strävan efter hållbara produktionsmetoder långt ifrån högsta prioritet.

Några reflektioner kring professorernas argumentation.

Författarna menar att ”Ekologiska livsmedel är inte giftfria”. Man skulle kunna tro att detta åsyftar de spår av bekämpningsmedel som påträffats i ekologiska produkter som media rapporterat om. I en tidigare artikel utvecklar dock författarna vad man avser:

Jordbruksgrödor själva producerar giftiga substanser mot svampinfektioner, insektsangrepp och andra skadegörare. Potatisen producerar höga halter av solanin, som kan framkalla diarré och huvudvärk, i jordgubbar finns allergiframkallande proteiner och i spannmål hittar vi svampgifter. Sammanlagt få vi i oss 1,5 g naturliga gifter med för föda per dygn. Giftfri mat finns med andra ord inte.

Författarna gör alltså inte skillnad på bekämpningsmedel som i vissa fall påvisats vara hormonstörande även i mycket små doser och grödornas egna försvarsmekanismer.

I en artikel publicerad 2009 skriver författarna att:

Vi vet mer om effekterna av de preparat som tillåts idag. Preparat som visat sig ge väsentliga negativa effekter har plockats bort. De rester vi i Sverige hittar i födoämnen och vatten är mycket låga och har ej kunnat kopplas till några tydliga negativa effekter på ekosystemen eller vår hälsa.

Sedan 2009 har enligt Kemikalieinspektionens statistik minst 30 verksamma ämnen blivit otillåtna. Bland annat förbjöds bekämpningsmedlet Cougar 2012 då det innehöll det verksamma ämnet Isoproturon. Ämnet har i djurstudier visat sig vara cancerframkallande och har upptäckts i höga halter i vattendrag nära fält som besprutats med ämnet.

Isoproturon var precis lika giftigt 2009 när professorerna skrev sin artikel som det var 2012 när det förbjöds.

Det leder mig in på forskarnas användning av andras forskning än sin egen. Debattartiklarna innehåller av naturliga skäl inga källhänvisningar och jag har inte haft möjlighet att läsa deras bok som publicerades i dagarna. Men i den artikel som publicerades i Forskning och framsteg 2006 finns en förteckning över källor med. Totalt listas 11 artiklar. Av dessa är 7 skrivna av dem själva och resterande av Anthony Trewavas vid University of Edingbourgh. Även Trewavas har gjort sig känd som ekokritiker och han ska ha gått så långt i sin kamp att han åtalats för ärekränkande anklagelser mot sina meningsmotståndare. Maria Wivstads kommentar till dagens debattartikel och det faktum att professorernas argument förblivit desamma under åren utan att nyanseras av aktuell forskning antyder att artikelförfattarna inte är intresserade av en progressiv diskussion i syfte att utveckla lantbruket.

Vi behöver en konstruktiv debatt och gynnsamt forskningsklimat som inte polariserar lantbrukets produktionsmetoder. Det enda sättet att nå ett hållbart produktionssystem är att vi hela tiden strävar efter utveckling, såväl inom det ekologiska som det konventionella jordbruket.

 

Kategorier: Åsikt & debatt 5 kommentarer

Vad värdesätter du med den ekologiska maten?

Skribent:

Krav, den svenska märkningen av ekologisk mat, sätter upp regler för vad som ska få bära det välkända Krav-märket. För konsumenten innebär det en garanti för att maten är producerad enligt ett regelverk som är striktare än de regler som gäller för konventionellt producerad mat. Detta vet de flesta om.

Vad inte lika många vet om är att Krav också ställer krav som går längre än det som enligt EU:s definition får märkas som ekologiskt. Det kan handla om hur länge ett djur får transporteras från gården till slakteriet eller hur stor del av året en kossa ska få beta utomhus.

Sedan i våras är jag invald i Kravs styrelse. Där ser jag min som min uppgift att representera de diskussioner och strävanden som Dyrare mat, nu står för, nämligen att mat måste produceras utan negativa konsekvenser för människor och miljö i hela världen. (För att förekomma eventuella frågor ska här sägas att Dyrare mat, nu! inte tar ställning för eller emot ekologiskt utan att vi strävar efter att minska matens miljöpåverkan oavsett enligt vilken definition den produceras.)

I morgon är det dags för styrelsemöte igen och inför det mötet skulle jag vilja ställa en fråga till er. Vad värdesätter du med den ekologiska maten? Vilka är de viktigaste mervärden som du skulle vara beredd att betala ett par extra kronor för?

 

Kategorier: Åsikt & debatt 9 kommentarer

Varför måste jag välja?

Skribent:

Igår var  jag på ett litet studiebesök på Coop forum  Stenhagen i Uppsala, och passade på att inventera deras utbud av ekologiskt.  När jag gick därifrån så hade jag lyckats skrapa ihop en rätt hållbar- och nästan helt ekologisk matkasse med 70 varor. Det enda som jag dock inte lyckades hitta ekologiska varianter av var sojakorv, quornfärs och falafel.

Är inte det lite konstigt?

Kalla mig fördomsfull om du vill, men jag har fått för mig att många som väljer att äta vegetariskt (vissa- eller alla måltider) även brukar vara hyfsat miljömedvetna? Visst, såklart kan man laga maten från grunden med linser, bönor och tofu. Men ibland har man faktiskt inte tid.

Att äta 85 kg kött per person och år som vi gör idag är ohållbart för klimatet. Men det är inte heller hållbart att man måste vara beredd att lägga flera timmar om dagen på matlagning bara för att kunna äta en schysst producerad måltid. Det måste finnas hållbara matalternativ, -även för de som inte är matintresserade.

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Ekologiskt – norm och inte undantag

Skribent:

Idag läste jag i tidningen att ekotrenden håller på att klinga av. Alltså att handla ekologiska produkter håller på att förlora sitt nyhetsvärde, och det känns inte lika hett och spännande längre. Hm.. man kan ju tycka att det är lite lustigt att producera mat utan kemikalier och konstgödsel, främja biologisk mångfald, i viss mån bevara naturen och bibehålla en etisk djurhållning borde vara en självklarhet. Och inte ett litet fenomen som plötsligt kan bli otrendigt. En livsmedelsproduktion som utarmar jordens resurser och förstör ekosystemen bör ju egentligen inte finnas. Hållbart producerad mat måste bli normen, inte undantaget. Det funkar inte att se jordens resurser som en fluga som kan hamna på inne- eller utelistan.

Ekologiskt måste stå över trendkonjukturerna. Och för att uppnå detta måste vi hjälpas åt.

Detta kan du göra:

1. Ät mer svenska rotfrukter och potatis. (Dessa är alltid i säsong, och de ekologiska alternativen kostar inte många kronor extra.)

2. Minska mängden kött och ät mer vegetariskt. (På så sätt får du pengar över, vilka du kan lägga på att köpa ekologiskt kött när du inte äter vegetariskt.)

3. Släng ingen mat. (Inte för att det har med ekologiskt att göra, men för att det är dumt att slänga mat.)

Kategorier: Åsikt & debatt 3 kommentarer

100 procent ekologiskt kött i Göteborg

Skribent:

I Metro idag, kan vi läsa att Göteborg ska bli först med 100% ekologiskt kött i de kommunala köken.

100 procent ekologiskt kött. Det ska Göteborgs stad bli först i Sverige att servera i sina skolor och äldreboende. ”Vi hoppas att vi kan stimulera bönder att ha mer kravmärkt kött”, säger Kia Andreasson (MP)

Läs mer »

Kategorier: Åsikt & debatt, Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Ekomat – en mänsklig rättighet.

Skribent:

 Det vanligaste argumentet, när jag frågar folk vad som hindrar dem från att köpa mer ekologiskt är; ”Det är för dyrt.” Och det stämmer, ekomat är ofta lite dyrare.

http://www.dn.se/ekonomi/ekomat-for-dyr-for-att-locka

 

 

Idag är ca 4 % av all mat som konsumeras ekologisk, och konsumentkartläggningen i KRAVs marknadsrapport för 2011 visar tydligt att det är främst den högutbildade medelklassen i storstäderna, och främst kvinnor, som köper ekologiska produkter.

Oavsett om vi väljer att sätta ett KRAV-märke på maten, eller om vi väljer att höja upp all produktion av livsmedel till en högre kvalitetsnivå där vi konstgödsel och kemikalier inte används, så måste något göras. Att få äta sig mätt på mat som inte övergöder jorden med konstgödsel eller förgiftar våra kroppar med kemiska bekämpningsmedel ska inte behöva vara en klassfråga. -Det ska vara en mänsklig rättighet!

 

 

Kategorier: Åsikt & debatt 2 kommentarer

Schyssta julbord

Skribent:

 Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting för klimatet. Till exempel att investera några kronor extra på en schysst producerad måltid. Julen närmar sig med stormsteg och julborden går på högvarv. Ska du ut och äta med företaget eller släkten, och vill förena nytta med nöje?

Här hittar du guiden till schysst producerade ekologiska (och några vegetariska) julbord i stockholmsområdet:

http://www.asfaltblomman.se/ekologiska-julbord-6718031

 

Kategorier: Tips 1 kommentar

Ekologisk eller närproducerat -båda behövs!

Skribent:

 

För ca 10 år sedan drog ekohajpen igång. Ekologisk mat var nytt och hett, och miljökämparna jublade. (Inte alla, men många av dem.) Idag har de ekologiska råvarorna förlorat mycket av sin trendfaktor, även om den ekologiska mellanmjölken fortfarande har en given plats i mitt hjärta, och i min kylskåpsdörr.

Plötsligt är det närproducerat som är nytt och hett. Gårdsbutikerna har ökat explosionsartat under de senaste åren och jag behöver knappt gå utanför dörren för att bli bombarderad med havtornsmarmelader från Järfälla och handgjorda getostar från Svista gårdsmejeri.

Jag tycker att det är jättekul att folk har fått upp ögonen för den lokala matkulturen och stödjer den egna bygden. MEN, det är otroligt viktigt att vi inte bara byter ut en trend mot en annan. Idag överanvänder vi jordens resurser, och matproduktionen är en av de största bovarna i dramat.

För att uppnå en hållbar livsmedelsproduktion i framtiden finns ingen helhetslösning, och vi måste jobba på många håll samtidigt.

Både ekologisk och närproducerad mat är (oftast) ett bättre alternativ för miljön, och båda behövs!

Själv kommer jag inte överge min trogna vän, den ekologiska mellanmjölken i kylskåpsdörren. Däremot kommer jag stolt att maka på den och göra plats för min närproducerade getost från Svista gård.

http://www.dn.se/ekonomi/narodlat-trend-pa-tallriken

 För mer mat och klimat: http://unt.se/elsasklimatprat

Kategorier: Åsikt & debatt, Inspiration / Livsstil 1 kommentar

Ekomat är ej alltid dyrmat

Skribent:

 

Känner du igen det här argumentet:

”Jag vill gärna köpa ekologiskt, men det är för dyrt.”

 

Detta är den vanligaste anledningen till att folk väljer bort de ekologiska varorna i butiken. Till er som känner er träffade har jag nu en glädjande nyhet.

 

Naturskyddsföreningen har gjort en jämförelse av priset på de olika matkassarna hos Sveriges vanligaste livsmedelsbutiker. Skillnaden i pris mellan den billigaste ekologiska matkassen, (hos Willys) och den konventionella matkassen från ICA Kvantum skiljer det endast 194 kr eller 13%. .

 

Det behöver alltså inte vara speciellt mycket dyrare att köpa ekomat. Byter du dessutom köttmåltiden mot vegetariskt några gånger i veckan så har du snart även tjänat in de resterande kronorna.

 

Källa: www.snf.se

 

För mer mat- och klimatprat: www.unt.se/elsasklimatprat

Kategorier: Fördjupning Inga kommentarer

Lågprisgrisen och den ekologiska moroten

Skribent:

De svenska grisbönderna har hamnat i kris. Sedan 1:a januari har 32 st grisbönder gått i konkurs och varit tvungna att lägga ner sin verksamhet, och detta bara i Skåne. Orsakerna till detta beror delvis på dioxinskandalen i Tyskland, där en tysk fodertillverkare använde samma råvaror som normalt används i smörjfett, till sitt höns- och grisfoder. Men det beror även på att allt fler lågprismärken kommer in på marknaden och konkurrerar ut de svenska bönderna med billigt lågpriskött av lägre kvalité och dåliga djurförhållanden.

Samtidigt så köper vi allt mer ekologiska grönsaker.

En ekologisk morot har ändå en relativt kort livscykel jämfört med en gris. Moroten planeras, växer upp och skördas, allt inom loppet av några månader. Grisen däremot, föds, lever och växer upp under flera år innan den slutligen slaktas och hamnar i en plastlåda kyldisken.

Under denna långa tid hinner grisen utöva sitt naturliga beteende, böka i jorden, äta schysst producerat foder, växa i sin naturliga takt och få ett någorlunda drägligt liv. Alternativt bli utfodrad med importerad GMO-soja, få stå i stora och trånga stallar inomhus, samla på sig massor av stresshormoner och antibiotika som i sin tur även påverkar köttkvalitén, och slutligen slaktas under grymma förhållanden.

När du handlar, ta med dina goda intentioner bortom frukt och grönt, och ta med dem ända till köttdisken!

Hållbart producerat kött kostar mer, men om du byter ut 3 köttmåltider i veckan mot vegetariskt så har du snart parat in den extra kostnaden och kan äta fin fläskfilé med gott samvete.

För mer mat och klimat: http://unt.se/elsasklimatprat

bild från fotoakuten.se.

Kategorier: Åsikt & debatt, Fördjupning 5 kommentarer