Om « Dyrare mat, NU!

Om

Tankesmedjan Dyrare mat, NU!
Dyrare mat, NU! är en partipolitiskt obunden tankesmedja. Vi skapar samlar kunskap och skapar mötesplatser där olika aktörer: konsumenter, producenter, handlare och politiker, gemensamt kan söka lösningar för hur vi kan åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av mat.

Tankesmedjan har vuxit fram ur bloggen och Facebook-sidan med samma namn, där tusentals personer genom sitt medlemskap i gruppen manifesterat budskapet att de inte accepterar den billiga matens negativa konsekvenser.

Kunskapen om hur vår mat är framställd är inte medfödd. Varje generation måste erövra den. I ett samhälle där matproduktionen sker så långt ifrån individen är det svårt för den enskilda konsumenten att överblicka den långa kedja av konsekvenser valet av föda gör. Konsekvenser så som utslagna ekosystem till följd av överanvändning av konstgödsel eller bekämpningsmedel, bräckliga samhällssystem till följd av industrialiseringen av jordbruket…

Vi har helt enkelt tröttnat på eftersmaken av lågprismaten. Vi har dock inte alla svaren utan är övertygade om att framtidens tallriksmodell skapas genom att alla bidrar med sin egen lösning.

Vi vill föra den diskussionen tillsammans med dig och påverka samhället genom att bland annat utöva konsumentmakt, skapa transparens i leverantörskedjorna och delta i den politiska debatten.

Välkommen att delta i debatten.

Bakgrund

Det finns oändligt mycket sagt och skrivet som bekräftar utmaningarna i dagens produktionsmetoder. Den som vill få en snabb genomgång kan lyssna och läsa på några av dessa radioreportage:

 

Organisation

Dyrare mat, nu! är såväl intressepolitiskt som partipolitiskt obundna. Vi organiseras idag som en ideell förening där de mest aktiva personerna i nätverket är medlemmar. Dyrare mat, nu! leds av en styrgrupp bestående av:

  • Linus Källander
  • Maja Söderberg
  • Mattias Flising
  • Linus Olofsson
  • Elsa Fries
  • Lisa-Linnea Flising

Finansieringen kommer dels via ekonomiska bidrag från källor med olika intressen, såväl handel som produktionsled, och dels via betalda uppdrag vi genomför för varierande uppdragsgivare.

Läs mer om vår verksamhet här.

Kontakt

För kontakter med press och media kring Dyrare mat, NU! svarar Linus Källander eller Elsa Fries, talespersoner för Dyrare mat, nu! För frågor kring enskilda inlägg svarar respektive skribent.
Linus Källander nås på telefon 0733 761462 eller e-post linus.kallander [at] dyraremat.nu.
Elsa Fries nås på telefon 0730 223909 eller e-post elsa.fries [at] dyraremat.nu

Mediaarkiv

Se Dyrare mat, NU!s medverkan i media här

International

This is the global campaign Pay the price! (Swedish name: More expensive food, now!).
Interested in launching a national chapter of the campaign, please contact Linus Källander. +46 733 761462 or linus.kallander (a) dyraremat.nu.