Tre enkla tips för att äta smart – för miljön och hälsan! « Dyrare mat, NU!

Tre enkla tips för att äta smart – för miljön och hälsan!

Skribent:

Vill du välja smart för miljön och hälsan? Råden har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med Naturvårdsverket och bygger på ett vetenskapligt underlag från Sveriges Lantbruksuniversitet.

 • Ät gärna kött, men minska på mängden. Pröva att byta ut en eller ett par rätter av nöt, lamm, gris eller kyckling i
  veckan mot vegetariska rätter eller minska på köttportionerna.
  Miljömål: Begränsad klimatpåverkan
 • Välj nöt- och lammkött från djur som genom bete håller marker öppna som annars skulle växa igen. Det gynnar den biologiska mångfalden. Särskilt bra är djur som har betat naturbetesmarker.
  Miljömål: Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv
 • Välj gärna kött från djur som fötts upp på foder som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologiska alternativ.
  Miljömål: Giftfri miljö

 

Visste du …

… att 1 kilo nötkött orsakar 15–25 kilo växthusgaser (7), vilket är ungefär tio gånger så mycket som 1 kilo kyckling? Det beror bland annat på att kornas fodersmältning producerar mycket metangas, som påverkar klimatet.
… att själva djurhållningen orsakar de största utsläppen av växthusgaser? Transporterna står för en mindre del av utsläppen.

 

(7) Koldioxidekvivalenter.

Kategorier: Inspiration / Livsstil, Tips
Dela

Etiketter: