Inspiration / Livsstil « Dyrare mat, NU!

Tre enkla tips för att äta smart – för miljön och hälsan!

Skribent:

Vill du välja smart för miljön och hälsan? Råden har tagits fram av Livsmedelsverket i samarbete med Naturvårdsverket och bygger på ett vetenskapligt underlag från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Läs mer »

Kategorier: Inspiration / Livsstil, Tips Inga kommentarer

Köttätardag! Köttfri dag!

Skribent:

Köttet är kanske ett av det mest kontroversiella ämnet när det gäller vad vi äter och hur vi påverkar klimatet. ”Rör inte mitt kött” är en ganska vanlig reaktion från vänner och i debatter. När skolor väljer att benämna den köttfria dagen ”vegetarisk dag” blir det ramaskri eller när veganen kommer på middagen och inte accepterar en stekt palsternacka suckas det gjupt.

Läs mer »

Kategorier: Åsikt & debatt, Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

39 % ökning av ekologiska livsmedel men var är politiken?

Skribent:

Den svenska försäljningen av ekologiska livsmedel ökade snabbast i världen 2015. Men nu behövs mer politik!

– Vi ser att fler producenter är intresserade av att ställa om, det man väntar på är en politisk signal. Om det fanns konkreta ekomål för offentlig sektor och mål för ekoareal tror jag fler skulle våga satsa, säger Cecilia Ryegård, som är redaktör för Ekoweb, en oberoende nätsajt, till DN.

Till artikeln på dn.se

Till ekoweb

 

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Rösta på Årets matbluff 2015

Skribent:

Organisationen Äkta Vara utser årets matbluff, som går till den livsmedelstillverkare som tänjer mest på sanningen, stoppar i mest tillsatser eller helt enkelt inte håller vad förpackning och reklam lovar.

Filé av skinka, renkorv gjord på mestadels gris eller ”naturell” välling med det konstgjorda aromämnet vanillin. Eller varför inte laktosfri kefir som innehåller samma produkt som originalet, fast dyrare eller varför inte Tante Juliette original recept med över 10 E-nummer.

Idag är sista dagen då du kan rösta, sen får vi se vilken livsmedelstillverkare som kommer upp på prispallen och tar emot priset.

Till omröstningen på Äkta Vara 

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Ta bort fulköttet nu!

Skribent:

Artikeln är skriven av Bo Algers, Professor i husdjurshygien och gästskribent på Dyraremat.nu

I den Europeiska unionen slaktas mer än 150 miljoner grisar årligen (Eurostat 2007). Danmark, Frankrike, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Tyskland svarar för c:a 107 miljoner av dessa grisar. C:a två tredjedelar av alla grisar hålls på helspaltgolv. Sex procent av grisarna bedöms ha tillgång till strö (EFSA 2007). I de flesta EU-länder amputeras svansen på grisarna regelmässigt för att undvika eller reducera förekomsten av svansbitning, en beteendestörning som lätt utlöses i en karg miljö.

Data från specifika studier om svansbitning tyder inte på att det föreligger större skillnader i förekomst av svansskador i länder som inte svanskuperar jämfört med EU-länder som tillämpar svanskupering (EFSA 2007). För närvarande sker regelmässig svansamputation i alla EU-länder utom Finland, Litauen och Sverige. Man kuperar heller inte svansarna i Norge och Schweiz. Men även i Estland, Grekland, Italien, Irland, Lettland, Portugal, Spanien och Storbritannien förekommer i >5% av fallen att man låter grisarna ha svansarna intakta, det vill säga att man i dessa fall erbjuder grisarna miljöer där de ges tillräckligt med plats, tillräckligt utrymme vid utfodring och tillräckligt med strömedel för att inte svansbitning ska utlösas i någon högre grad (Fig. 1).

 

Bosse_statistik

 Fig 1. Andel icke svanskuperade grisar i några olika länder. (Från EFSA 2007)

EU har sedan 2001 i kommissionens direktiv EC 2001/93, Annex artikel 8, en bestämmelse om att bland annat svanskupering är förbjudet med undantaget att det kan utföras om det är bevisat att skador uppstått till följd av svansbitning och om andra åtgärder vidtagits för att förebygga svansbitning. Det nämns särskilt att olämpliga miljöer ska ändras så att svansbitning förebyggs.

Det är känt att svansbitning hos gris är multifaktoriellt men också att viktiga utlösande faktorer är avsaknad av s.k. manipulerbart material (kedjor och bollar fungerar inte), för liten yta per gris, för liten plats vid fodertråg och olämpligt foder (EFSA 2007).

Svansbitning är smärtsamt för den drabbade grisen, men också svansamputation är smärtsamt, både i samband med amputationen men också i och med att svanstippen blir extremt känslig för beröring då s.k. amputationsneurom uppstår. Det är förklaringen till att svansamputerade grisar håller undan svansen när en annan gris försöker ta den i munnen och förklarar varför svansamputation har viss effekt på förekomst av svansbitning. Amputationen löser emellertid inte det underliggande problemet, nämligen att grisen är frustrerad på grund av att den inte kommer åt resurser (foder, liggplats, bökmaterial) när den är motiverad för att äta, vila eller böka. Den beteendefrustrationen och därmed associerad stress hjälper ingen svansamputation på. EFSA konkluderar i sin rapport att frustrationen och stressen innebär en sämre djurvälfärd (EFSA 2007).

Så vad gör då kommissionen åt det faktum att svansamputation rutinmässigt används på långt de flesta av EU:s 150 miljoner grisar? Vad gör de politiker som sitter i EU-parlamentet för att se till att EU:s idéer om en fri marknad med lika regler för alla fungerar? Vi ser nu hur regler om djurvälfärd inte implementeras t.ex. när det gäller grisars miljö. Sveriges bönder har ofta hävdat att de vill ha lika regler i EU och att Sverige inte får gå får långt fram i täten med alltför hårda regler. Men i fallet med grisarnas svansar är det inte reglerna det är fel på utan det är EU:s medlemsstaters respekt för bestämmelserna och efterlevnaden som fallerar. Här har kommissionen ett stort ansvar att bötfälla de länder som inte lever upp till överenskomna regelverk.

EU genomför regelbundet inspektioner i medlemsländerna bl.a. för att se i vilken utsträckning man lever upp till de bestämmelser som EU har. Efter en sådan inspektion i Danmark offentliggjorde kommissionen den 6 maj 2011 en rapport om den danska djurvälfärden. Man konkluderade att det sker en systematisk svanskupering och att danska myndigheter inte gjorde tillräckligt för att kontrollera att problemet rättas till. Den 21 februari tillskriver EU-kommissionen nio(!) EU-länder som inte tillräckligt lever upp till EU:s grisdirektiv, bland dem Danmark, Irland, Tyskland och Polen och nämner särskilt att man inte släppt ut alla dräktiga suggor ur burarna.

Det är kött från sådana grisar från Ungern, Danmark och andra länder som COOP, ICA och Axfood frestar med i sina annonser om billig fläskfilé! Det är kött från sådana grisar som Findus stoppar i sina produkter och som IKEA låter Dafgårds göra köttbullar av. Findus menar att jag inte har rätt i att de köper kött från djur som föds upp under förhållanden som är undermåliga och olagliga i hela EU. Så varför påtalar då EU:s inspektionsmyndighet FVO dessa brister? Varför skriver EU-kommissionen till dessa länder och påtalar brister? Varför uttalar kommissionen att om man inte rättar till detta och inom två månader för kommissionen kan förklara hur, så kommer man att vidta ”nödvändiga mått och steg” för att dessa länder ska leva upp till EU:s regler? Varför köper Findus kött från en, som man själva vet(!), undermålig grisproduktion?

Bo Algers
Professor I husdjurshygien

Litteratur:
EFSA 2007. Scientific report on the risks associated with tailbiting in pigs and possible means to reduce the need for taildocking considering the different housing and husbandry systems. The EFSA Journal 611: 1-98.

Kategorier: Inspiration / Livsstil 2 kommentarer

Affirmation och mattrender

Skribent:

Ett nytt år med nya möjligheter står inför oss. Vid denna tid på året så tenderar mediasfären att översvämmas av summeringar av det gamla året och framtidsspaningar över vad som komma skall. Egentligen är jag rätt skeptisk till alla dessa årskrönikor och summeringar. Jag ser det lite som ett latetstecken, då riktiga nyheter kräver ett researcharbete och en dagsaktualitet som inte behövs för årskrönikorna som kan göras i förväg. Jag får känslan av att journalisterna vill komma undan med så få arbetade timmar som möjligt under mellandagarna.

Men när det kommer till framtidsspaningarna så börjar jag ändra uppfattning. Jag tror att framtidsspaningar kan fungera lite som nyårslöften. De kanske inte införlivas helt och fullt, men det ger oss ändå en målbild och en riktning att jobba mot. Och sedan kanske det inte är hela världen om vi inte når ända fram.

Precis innan jul så återupptäckte jag begreppet affirmation. Affirmation är en metod som innebär att man ”I positivt färgade fraser i tal och skrift uttrycker sig i syfte att förbättra sin livssituation. Affirmationer utgår från tanken att man skapar sin egen verklighet.” (Citat av Wikiepedia.) Det finns även aspekter av affirmationsfilosofin som jag inte håller med om. Men det faktum att vi skapar vår egen livssituation genom våra egna tankar och beslut kan jag skriva under på.

Underskatta inte din egen envishet! Genom att bara konstatera dina drömmar och mål högt för dig själv så har du redan ökat chanserna för att de ska slå in med 300%. Med detta sagt så publicerar jag en framtidsspaning från United minds om framtidens mattrender. (Min egen affirmation får ni ta del av en annan dag).

Under 2014 säger vi ja till att:

 • Klimatäta – att äta klimatsmart är en själkvklarhet för alla.
 • Äta mat från grunden – hejdå halvfabrikat.
 • Följa 5.2 – dieten.
 • Tillsatser – nej tack.
 • Vara grönsaksätare. Det betyder inte nödvändigtvis att man behöver vara vegetarian, men kött är en mindre del av måltiden.
 • Äta kött från en svensk bonde – matens ursprung är viktigare.
 • Odla själv

Vi säger nej till att:

 • Slänga mat.
 • Slarva med barnens mat – hejdå snabbmakaroner och färdiga köttbullar.
 • Slentriancamnivore – att äta kött blir ett medvetet beslut och inte något vi bara gör av slentrian.
 • Äta utan att tänka – slut med ätandet i farten. Måltiden blir en ritual och det får ta sin tid.
 • Vägra närodlat och ekologiskt – det är inte längre okej att vara ekoskeptiker. Hållbart producerad mat är en självklarhet.
 • Industrimatsätare – livsmedelsindustri och storskalighet byts ut mot småskaligt och hemlagat.

Sina tankar och beslut är det kraftfullaste verktyg en har.

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Skribent:

 

Det är knappast en nyhet för någon att vi förbrukar mer resurser än vad planeten klarar av att reproducera under ett år. Och maten vi äter bidrar naturligtvis ordentligt till det här ohållbara systemet. International Business Guide har samlat informationen i den här mycket tydliga infografiken. Frågor på det?

hungry-planet-infographic-2

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Sam-åk till närmaste bonde

Skribent:

Du har två problem. Hur får du fler att ”skippa bilen under milen” och samtidigt öka kunskapen om hållbar mat?

Det var två av de frågor vi ställde till deltagarna under tre workshops vi genomförde tillsammans med Mattias från Skjutsgruppen under helgens Power Shift. Ett drygt hundratal deltagare hade samlats för att hitta lösningar till vår tids största utmaning – Klimatförändringarna. Tillsammans med Skjutsgruppen ledde vi en workshop på temat hållbar konsumtion. Otippat samarbete? Inte alls!

Precis som Dyrare mat, nu har Skjutsgruppen vuxit fram ur Facebook för att lösa ett konkret problem som orsakat av icke-hållbar konsumtion. Så vi tänkte: Undrar om vi kan slå två flugor i en smäll?

Under helgen brainstormade deltagarna en mängd lösningar på hur vi till exempel kan minska köttkonsumtionen och samtidigt göra det mindre läskigt att samåka. Eller hur vi minskar svinnet samtidigt som vi slipper onödiga varu- och persontransporter. Och idéerna flödade. Vad sägs till exempel om en radiokanal för samåkare med föreläsningar. Eller konversationskort för bilresan om köttkonsumtionens konsekvenser?

Eller – min favorit – en tävling mellan kommuner där invånarnas miljöinitiativ på ett tydligt sätt avgör kommunens placering. Minskat bilåkande och minskad köttkonsumtion och sänkt energiförbrukning prisas så klart.

En helg fylld av engagemang och inspiration. Ett stort tack till alla er som delade med er av era idéer.

 

 

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

Malin Olofsson på Ekot: Tar livsmedelföretagen sitt ansvar för maten, Göran Holm?

Skribent:

Påskhelg och det handlas mat i mängder. Vad tycker livsmedelsindustrin själv om påsk-lamm som inte får gå ut, häst som blivit till ko någonstans i mellanleden och om deras ansvar för den så berömda prispressen.

Läs mer »

Kategorier: Gästskribenter, Inspiration / Livsstil Inga kommentarer

MAT2012 – dag 1

Skribent:

Nu börjar det! Mat2012 -konferensen om småskalighet och hållbar offentlig mat som Dyraremat.nu!-gänget har planerar sedan ett halvår tillbaka.

På väg mot stadshotellet för avstämningsmöte med projektgruppen passerar jag jättetältet på stora torget i Växjö. I morgon går matmarknaden av stapeln där 70 lokala matproducenter kommer att sälja sina ekologiska och närproducerade varor.

 

Paneldebatt med Malin Olofsson om hållbar offentlig mat.

Middagen på Växjö lasarett ingick i en empirisk studie kring måltidsupplevelser. Vi fick alla samma mat vid olika typer av bordsdukningar. (Ursäkta bildkvalitén, att fota med mobilkamera i halvmörker var ingen jättebra idé.)

Ekobordet

Alla-hjärtans-dag-bordet

Här satt jag. Det kändes lite som att vara på romantisk dejt med åtta personer samtidigt.

Kategorier: Inspiration / Livsstil Inga kommentarer